users

Kanał IRC #users na serwerze irc.wmi.amu.edu.pl.

Aby się połączyć:

irssi

/connect irc.wmi.amu.edu.pl

/j #users

Z irssi wychodzi się wpisując komendę /quit.

Zasady:

Labs: users (ostatnio edytowane 2012-02-20 10:03:00 przez Zawoor)