Usługi

Jeżeli szukasz porady lub rozwiązania problemu zajrzyj do:

Konto studenckie

Każdy student ma swoje konto studenckie - aby je aktywować należy zajrzeć do pokoju adminstatorów A1-26.

Drukowanie

Każdemu studentowi przysługuje możlwiość wydrukowanie kartek. Jest to 30 stron na semestr, niewykorzystane kartki z semestru zimowego przechodzą na letni, a po semestrze letnim przepadają.

Strona internetowa

Każdy studnet może założyć swoją stronę internetową.

Sieci bezprzewodowe

Na wydziale są dostępne sieci bezprzewodowe. Zarówno do EDUROAM jak i do sieci WMI potrzebny jest certyfikat, który można uzyskać od administratorów.

Maszyna wirtualna

Oferujemy możliwość uruchomienia maszyny wirtualnej dla grupy studentów realizujących projekt w ramach zajęć na wydziale jeśli potrzebują specyficznej konfiguracji lub dodatkowych usług niedostępnych na serwerach wydziałowych.

Redmine

Istnieje możliwość założenia projektu w systemie zarządzania projektami Redmine.

Poczta studencka

Każdy student, poza oficjalną pocztą uniwersytecką, posiada swoją pocztę studencką na wydziale. Można wysyłać grupowe maile do wszystkich uczestników danego przedmiotu, wysyłać załączniki itd.

Zdalny pulpit - usługi terminalowe

Każdy student może skorzystać z usług terminalowych - to znaczy zdalnego pulpitu. Można zdalnie połączyć się ze swoim kontem uczelnianym. Usługi terminalowe

Microsoft Imagine

Microsoft Imagine - system, który umożliwia studentom i pracownikom wydziału korzystanie z legalnych wersji Windows oraz innego oprogramowania firmy Microsoft na prywatnych komputerach.

Skanowanie

Na wydziale każdy studnet może skorzystać z możliwości skanowania dokumentów. Jest to możliwe w bibliotece, sali D1 oraz na korytarzu A1 obok A1-26.

Korzystanie z laboratoriów

Każdy student może codziennie korzytać ze stanowisk komputerowych. Jeżeli w sali nie ma zajęć, student może zająć jakieś stanowikso i pracować, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

System kontroli wersji - repozytorium kodu

System kontroli wersji to oprogramowanie służące do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy programistom w łączeniu zmian dokonanych w plikach przez wiele osób w różnych momentach czasowych. Na naszym wydziale dostępne jest Git.


Labs: Usługi (ostatnio edytowane 2017-04-28 15:54:33 przez MaciejPrill)