Microsoft Imagine

System, który umożliwia studentom i pracownikom wydziału korzystanie z legalnych wersji Windows oraz innego oprogramowania firmy Microsoft na prywatnych komputerach.

Administracją systemem Microsoft Imagine od strony wydziału zajmują się administratorzy wydziałowych laboratoriów komputerowych.

Utworzenie kont w systemie następuje na początku semestru zimowego po przekazaniu list studentów przez dziekanat. Następnie studenci powiadamiani są poprzez e-mail o możliwości zakończenia procesu rejestracji poprzez utworzenie hasła.

W przypadku konieczności utworzenia konta należy skontaktować się z administratorami.

Procedura uzyskiwania legalnego oprogramowania jest bardzo prosta. Należy zalogować się na stronie imagine.wmi.amu.edu.pl i wybrać interesujące nas oprogramowanie.

Uwaga : Pełne prawo do korzystania z programu Microsoft Imagine posiada każdy kto studiuje lub jest zatrudniony na wydziale. Po skończeniu studiów, nie ma konieczności usuwania oprogramowania od razu, ale tracimy prawo do jego dalszych aktualizacji.


KategoriaPorady

Labs: Microsoft Imagine (ostatnio edytowane 2016-09-13 15:44:32 przez MaciejPrill)